Booster jouw project

Booster jouw project

Booster jouw project Elk project kan op zijn tijd een goede booster gebruiken. Want op koers blijven, de energie houden, tegenslagen overwinnen: het kost allemaal energie van jou en je team. En of je nu alleen werkt of in een grotere organisatie: een booster in de...
Zet je school op de kaart

Zet je school op de kaart

Als schoolleider wil je je omgeving laten zien waar je school voor staat. Je wilt de betekenis van je school voor de kinderen en de ouders duidelijk laten zien, zodat ze echt iets te kiezen hebben en weten waarvoor ze kiezen. Je bent daarbij een schoolleider van een...
Zet je club op de kaart

Zet je club op de kaart

Zet je club op de kaart Je hebt een vereniging, een club, stichting. Iedereen die al bij de club betrokken is vindt het werk leuk en mooi, maar het blijkt best lastig om nieuwe leden te vinden. Laat staan nieuwe vrijwilligers of bestuursleden. Hoe komen jullie nu en...
Samenwerken vanuit huis

Samenwerken vanuit huis

Een fit thuiswerkteam Fit betekent in het Engels: ‘passen binnen’. Een vraag die nu super actueel is: ‘Hoe werken we als team op passend samen binnen de huidige kaders waarin vanuit huis werken een gegeven is?’ Zoals wijlen de nachtburgemeester van Rotterdam al zei:...
Lachen doen we thuis wel

Lachen doen we thuis wel

Lachen doen we thuis wel. Werk is serious business! Jullie werken hard, de doelen zijn helder, de KPI’s gesteld. Af en toe is er best ruimte voor een geintje, tuurlijk. Maar werk is serious business…. Tijd om de kracht van humor te gaan ervaren. Doe eens iets anders...
Brainstorm bootcamp

Brainstorm bootcamp

Creativiteit binnen kaders Een bekende uitspraak van de nachtburgemeester van Rotterdam Jules Deelder luidt: ‘Buiten de kaders denken; daar is geen kunst aan!’ Het geeft direct aan dat je bij brainstorming binnen ‘een structuur ‘op zoek gaat naar creatieve oplossingen...