Een fit thuiswerkteam

Fit betekent in het Engels: ‘passen binnen’. Een vraag die nu super actueel is: ‘Hoe werken we als team op passend samen binnen de huidige kaders waarin vanuit huis werken een gegeven is?’

Zoals wijlen de nachtburgemeester van Rotterdam al zei: ‘Binnen de perken zijn de mogelijkheden onbeperkt!’

Maar hoe blijf je nu, in samenwerking, creatief nu de kaders veranderd zijn? Welke mogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar?

Hoe houd je en individueel en met z’n allen koers? Hoe inspireer je elkaar? Op welke wijze stel je samen prioriteiten, plan je, ben je creatief en innovatief? Hoe pak je dit concreet aan als iedereen vanuit huis werkt? Op welke wijze blijf je met elkaar verbonden. Hoe blijf je scoop op je doelen houden?

Online workshop Succesvol Samenwerken vanuit huis

Samen met Paola Pisu van Ombra della Terra maakte ik deze online workshop. In een voorbereidend gesprek inventariseren we met jullie wat er nu al goed gaat en waar verbeterpunten liggen.

Dit nemen we mee in de werkvormen. Tijdens de online sessie ontstaan antwoorden op de vraag hoe jullie goed/prettig samenwerken (betrekkingsniveau). Daarnaast ontstaan antwoorden op vragen als hoe je samen koers kunt houden op de doelen, prioriteiten stelt en verbeterd en innoveert (inhoudsniveau).

We zetten diverse online vormen van out-of-the-box-denken in om de antwoorden op deze vragen boven tafel te krijgen. Het team reflecteert op de uitkomsten, maakt afspraken en stelt vast hoe en wanneer ze successen vieren.

Werkwijze & Techniek

Bij deze workshop gebruiken we Zoom als middel om het online contact te leggen. Iedereen ontvangt ruim van tevoren een link waardoor ze na het aanklikken mee kunnen doen in de sessie.

Er kunnen maximaal 16 mensen tegelijkertijd deelnemen.

Resultaten – na de workshop hebben de deelnemers

  • Plezier gehad, doordat ze online samenwerkten en verbinding voelden.
  • Vastgesteld hoe ze de online samenwerking als team kunnen verbeteren.
  • Uitgewisseld hoe ze online koers houden op de doelen, de planning en organisatie en/of  hoe ze kunnen verbeteren/innoveren.
  • Ontdekt welke werkvormen en beschikbare tools hun helpen bij het online teamwork.

Bestemd voor

Organisaties en (project)teams die hun samenwerking binnen de online thuiswerkkaders willen verbeteren om tot betere resultaten en/of innovatie te komen.

Maatwerk – Team-Fit – Succesvol Samenwerken vanuit Huis

De workshop wordt afgestemd op de organisatie. Vandaar dat we jullie eerst graag online live spreken. De karakteristieke eigenschappen van de organisatie krijgen een plek in de workshop.

Meer weten? Klik op de contact-knop.