Als schoolleider wil je je omgeving laten zien waar je school voor staat. Je wilt de betekenis van je school voor de kinderen en de ouders duidelijk laten zien, zodat ze echt iets te kiezen hebben en weten waarvoor ze kiezen. Je bent daarbij een schoolleider van een school die doet wat ze zegt, een school met een heldere visie en missie. Een school die weet wie ze is. Maar weet iedereen in jouw stad, dorp of wijk dat ook?

Samen met Jan Klein van MijnID.nu/Interstudie maakte ik deze cursus. Niet echt een workshop dus, maar een kleine leergang van drie studiedagen.

Wat houdt het in?

Tijdens de cursus, die je samen met anderen maar ook individueel kunt volgen, werk je aan een heldere propositie van jouw school. Jij bepaalt daarbij het imago van de school vanuit de eigenheid van de school zelf. Dat is belangrijk, want als de wijk het imago bepaalt, is dat meestal niet in het voordeel van de school.

Wat levert dat je school op?

Allereerst: een duidelijk en scherp plan van aanpak! Met daarin beschreven hoe je de belofte als school waarmaakt voor de omgeving. Je doelgroep krijgt daarmee een duidelijk en scherp beeld daarvan! Als je omgeving je kernwaarden en het motto van de school herkent, dan herkennen ze je kracht van binnenuit. Daarvan gaat communicatie en beleving hand in hand. Als de omgeving van je school zich aangetrokken voelt tot je waarde, dan kiezen ouders daarvoor, omdat ze zich daartoe aangetrokken voelen.

Wat levert het volgen van de cursus op?

Een profilerings- en communicatieplan als middel om de merkwaarde van je school te verbinden met je doelgroep. Met daardoor:

  • Een helder beeldmerk, waardoor ouders van harte voor je kiezen.
  • Een heldere strategie om naar buiten te treden, vanuit de eigenheid van de school.
  • Een scherpe focus op wat jij en je team daarin te doen hebben.
  • Duidelijke doelen om de profilering van je school tot een succes te maken.
  • En tot slot, een instrument om op koers te blijven.

Deze cursus van MijnID.nu/Interstudie brengt beweging. Een beweging vanuit de unieke betekenis van de school, van binnen naar buiten! En die willen we je graag helpen uitdragen. Zodat niet de omgeving het imago van de school invult, maar de school zelf! En waardoor niet de krimp maar juist de groei vat op je school krijgt.

De profilering van je school begint zodra jij je aanmeldt, of liever, eigenlijk nu al. Want bij het lezen van deze tekst vraag je je waarschijnlijk al af: hoe zit dat bij mijn school? En aan het eind weet je nog beter hoe je jouw school presenteert. Daar oefenen we mee in de cursus zelf, met een presentatie aan de andere schoolleiders die de cursus volgen.

Deze cursus geeft invulling aan verschillende thema’s die tijdens een waarderingsgesprek verzilverd worden in de vorm van punten op het certificaat.

Omvang en inhoud

Deze cursus omvat 3 studiedagen, het bestuderen van enige literatuur en het ontwerpen en schrijven van een profileringsplan voor je school, met daarin de uitwerking van verschillende onderzoeksopdrachten. Een onderwijsbemoeier begeleidt je daarbij. Na het ontvangen van een positieve beoordeling ontvang je een certificaat, waarmee je herregistratie bij het Schoolleidersregister voor dit thema volledig geregeld is. Het enige dat je zelf nog dient te doen, is het uploaden van je certificaat bij het Schoolleidersregister.
In tijd kost de cursus je ongeveer 120 uur.

Kosten

De prijs van deze cursus is € 2.550,00, inclusief het afsluitend waarderingsgesprek.

Aanmelden kan via de site van MijnID: naar de website van MijnID.